Volební program

NOVÁ ROLE MĚSTO ZELENĚ

● Ekologické město

◦ Připravíme jasnou energetickou koncepci města.

◦ Využijeme zdroje alternativní energie pro budovy v majetku města.

◦ Provedeme rekonstrukci veřejného osvětlení se zapojením moderních technologií (Smart city).

◦ Vybudujeme stanoviště pro nabíjení elektromobilů, elektrokol a elektrokoloběžek.

● Podpora modrozelených aktivit města

◦ Zajistíme výsadbu nové zeleně.

◦ Zlepšíme údržbu stávající zeleně.

◦ Využijeme dešťové vody, jejich zasakování a zadržování v krajině při přípravě projektů.

● Podpora ekologickým aktivitám

◦ Poskytneme větší podporu zahrádkářům, včelařům, myslivcům a rybářům.

◦ Využijeme optimalizaci svozu komunálního odpadu v Nové Roli, Mezirolí i Jimlíkově.

◦ Zlepšíme ekologické nakládání s odpady.JSME TU PRO MEZIROLÍ A JIMLÍKOV
● Podpora pro Mezirolí a Jimlíkov

◦ Zlepšíme spolupráce s osadními výbory.

◦ Podpoříme projekt a výstavbu komunitního centra v Mezirolí – sportovní a hasičský areál, společenský sál a MŠ.

◦ Obnovíme zeleň v Mezirolí.

◦ Plánujeme navýšení kapacity čistící jednotky v Jimlíkově.

◦ Připravíme návrh využití financí pro Jimlíkov z těžby kaolinu.BEZPEČNOST VE MĚSTĚ

● Zajištění pocitu bezpečí ve městě

◦ Zkvalitníme a zajistíme rozšíření kamerového systému a v případě nárůstu kriminality jsme připraveni zřídit městskou policii.

● Zvýšení péče o zdraví ve městě

◦ Vybudujeme sloup první pomoci v areálu novorolského koupaliště mezi městskou pláží a areálem FK.

● Bezpečnost chodců a cyklistů

◦ Plánujeme rozšíření sítě cyklostezek směrem na Božičany, Nejdek a rekonstrukci stezky na K. Vary.

◦ Zajistíme výstavbu chodníku od autobusové zastávky v Mezirolí k čerpací stanici MTV a přechodu u kruhového objezdu.

◦ Připravíme projekt bezpečného a pohodlného propojení pro chodce až do centra Jimlíkova.

ZODPOVĚDNĚ K MLADÝM

● Program prevence kriminality a protidrogové programy nesmí ležet v šuplíku

◦ Zajistíme pravidelné výukové programy pro mládež podané zábavnou formou.

● Podpora důstojného a cenově přijatelného ubytování pro mladé rodiny

◦ Budeme usilovat o využití prostoru bývalé ZUŠ na bydlení s podporou dotačních programů.

● Finanční podpora kulturních a sportovních aktivit dětí a mládeže 

◦ Posílíme podporu města pro spolky pracující s dětmi a mládeží.S RESPEKTEM KE STÁŘÍ

● Podpora komplexního poradenství a vytvoření kontaktního místa pro seniory a rodiče na úřadě

◦ Zkvalitníme služby v rámci sociální podpory.

● Rozvoj služby Senior express

◦ Upřesníme podmínky pro využití této služby.

◦ Zajistíme celodenní provoz této služby.

● Zabezpečení sociálních potřeb pro občany města

◦ Zajistíme „školníka“ pro seniory.

● Zjednodušení a zprůhlednění pravidel pro přidělování bytu v domech zvláštního určení

◦ Prosadíme vznik odboru sociálního zabezpečení.

● Mezigenerační setkávání

◦ Zasadíme se o propojení vzdělávacích institucí.

◦ Podpoříme společné projekty pro všechny generace.ROZVOJ VZDĚLÁNÍ, KULTURY A SPORTU

● Podpora kulturních a společenských akcí ve městě

◦ Podpoříme pořádání tradičních kulturních a společenských akcí.

◦ Zvýšíme využití kulturního domu.

● Podpora mimoškolních aktivit pro školská zařízení

◦ Zachováme a posílíme podporu pro DDM.

◦ Zajistíme další odborné vzdělávání lektorů zájmových činností.

● Zprůhlednění pravidel pro přidělování dotací sportovním klubům a spolkům

◦ Navrhneme spravedlivější pravidla pro přidělování dotací spolkům.

● Vybudování parkových a klidových zón ve městě

◦ Plánujeme revitalizaci parku Krátká – Husova – Svobodova.

◦ Připravujeme kvalitní dětská hřiště pro různé věkové kategorie.

PŘÁTELSKÝ ÚŘAD

● Obyvatelé města jsou na prvním místě

◦ Myslíme na všechny, včetně našich pravnoučat.

◦ Slušné jednání je pro nás na prvním místě.

◦ Váš názor nás zajímá.

◦ Zajistíme spolurozhodování občanů o záležitostech města (referendum, průzkumy, ankety).

● Vedení města a jeho organizací

◦ Máme zkušenosti s vedením a hospodařením města.

◦ Naším cílem je čisté a udržované město.

◦ Vytvoříme otevřený a průhledný úřad.

◦ Každý úředník má mít jen tolik agendy, kolik zvládne.SPOLUPRÁCE S PARTNERY

● Zahraniční spolupráce

◦ Podporujeme přeshraniční spolupráci s našimi partnery.

◦ Obnovíme přeshraniční projekty.

◦ Plánujeme získávat evropské dotace.

● Podnikatelské subjekty

◦ Vytvoříme příznivé podmínky pro místní podnikatele.

◦ Víme jak podpořit a vybudovat dostupné bydlení.

◦ Nerozhodujme krátkozrace, je třeba myslet na budoucnost.

◦ Umíme rozumně a hospodárně nakládat s majetkem města.

◦ Posoudíme změnu právní subjektivity TS Nová Role s.r.o. na příspěvkovou organizaci.

● Využijeme dotačních možností pro výstavbu obchvatu do průmyslové zóny.

● Plánujeme rozvoj areálu u Novorolského koupaliště a vybudování multifunkčního hřiště.

● Podpoříme modernizaci Základní školy v Nové Roli – modernizace učeben a rekonstrukce tělocvičny.

● Zajistíme údržbu a rekonstrukci kostela sv. Michaela a přilehlé zahrady.

● Zajistíme dokončení chodníku na Bouchalku.

● Vybudujeme naučnou stezku zajímavostí o městě.

● Podpoříme projekt a výstavbu komunitního centra v Mezirolí – sportovní a hasičský areál, společenský sál a MŠ.

● Sloup první pomoci v areálu novorolského koupaliště mezi městskou pláží a areálem FK.

● Revitalizace parku Krátká – Husova – Svobodova.